Máté Csaba Mondain és Texán tenyésztő
Máté Csaba Mondain és Texán tenyésztő
Hungary
 
Üdvözlet

(Katt a képre)

 
Kiemelt Linkek

Texán Tenyésztő Egyesület

V-34 Egri Egyesület

 
Menü
 
Vendégváró
 
Képtár

(katt a képre)

 
Videótár

(Katt a képre)

 
Vendégkönyv

(katt a képre)

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
A lap szerkesztője

MÁTÉ GÁBOR

 
Útvonal tervezők

(katt a képre)

 
Ajánlott böngészők

(katt a képre)

 
Röpverseny Szabályzat
Röpverseny Szabályzat
: Röpverseny szabályzat

Röpverseny szabályzat

16-tól 31-ig.

16. A JEGYZŐKÖNYV ELKÜLDÉSE (a döntő versenyeken)

 

Minden érvényes jegyzőkönyvről kötelező három példányt készíteni.

a)     I. példány: amit a versenyző a versenyt követő hétfő 24 óráig a szövetség címére kiszámolva, ajánlva köteles postázni (esetleges számszaki hibákért nem büntethető). Kiszámolatlan jegyzőkönyvet a versenybizottság nem fogad el.

b)     II. példány: Amit a bírálók magukkal visznek és a megbízólevélhez csatolva a versenyt követő hét csütörtök 18 óráig a szövetség címére eljuttatnak. Útiköltség verseny jegyzőkönyv nélkül nem kerül elszámolásra. A bírálók az általuk elvitt példányra (jegyzőkönyvre) kötelesek ráírni, hogy bírálói példány. A megbízólevélen a bírálók nevét nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell szerepeltetni. Amennyiben nem született érvényes eredmény, a megbízólevelet útiköltség elszámolás végett szintén a következő hét csütörtök 18 óráig a szövetség címére kell eljuttatni.

c)      III. példány: A versenyzőnél marad.

Mindhárom példányon azonos adatoknak kell szerepelni, ellenkező esetben a jegyzőkönyv érvénytelen. Amennyiben a megadott határidőre a versenyző jegyzőkönyve a határidőre nem érkezik meg, a feladóvevény szolgál bizonylatul.

 

ORSZÁGOS CHAMPION RÖPVERSENY

 

17. E röpversenyen részt vehetnek a következők:

a)     Az I. Csoport „A” osztályából azon versenyzők, akik 1945-től legalább egy országos bajnokságot és országos versenyeken két standard eredményt értek el.

b)     A versenyeken részt vehetnek továbbá azok, akik országos versenyeken 5 standard eredményt értek el.

c)      Az országos döntő versenyek csoportonkénti bajnoka, beleértve az országos fiatal verseny bajnokát, a következő évben jogosult Champion versenyt hajtani egy alkalommal. Folyamatos Champion jogosultságot csak az elért eredmények biztosítanak.

d)     Az I. Csoport „B” osztályából azok, akik az I. Csoport „A” osztály szintjének megfelelő egy országos bajnokságot nyertek és ezen kívül országos versenyeken két standard eredményt értek el, szintén az „A” osztály szintjének megfelelően.

e)     Az egyéb osztályokból bejutó versenyzők csak olyan falkával vehetnek részt, amellyel a jogosultságukat megszerezték.

 

18. Champion röpversenybajnokság a résztvevők létszámától függően, legalább 5 résztvevő esetén csoportonként, illetve osztályonként is megrendezhető a verseny lebonyolítása és kiértékelése minden osztály és csoport előírt hiteles standardja alapján, az országos röpverseny szabályzat szerint történik.

 

19. Azon versenyzők, akik (visszamenőleg) 5 év alatt országos versenyeken standard eredményt felmutatni nem tudtak, versenyzési joguk mindaddig szünetel, amíg országos versenyeken ismét standard eredményt érnek el.

 

20. Minden Champion versenyző két bírálóról köteles gondoskodni, akikért felelősséggel tartozik. A megbízólevélre név szerint fel kell tüntetni ki küldte a bírálót. Amennyiben a bíráló nem jelenik meg a megadott címen, illetve késve érkezik a bírálót küldő versenyző automatikusan kizárja magát a következő Champion versenyről egy év időtartamra. Kirívó esetekben a versenybizottság a küldő versenyző eredményét is megsemmisítheti. Csakis tűnőszállásra kötelezett fajtát tartók lehetnek.

 

21. A Champion röpversenyre nevezők listáját jogosultság szempontjából a versenyrendező bizottságnak a versenyek előtt ellenőriznie kell.

 

FIATAL GALAMBOK ORSZÁGOS RÖPVERSENYE

 

22. Fiatal galambok röpversenyén öreg galamb nem röptethető. Csak a folyó évben kelt szövetségi évszámmal és sorszámmal ellátott saját lábgyűrűs galambok vehetnek részt. Egyéb követelmények és kitételek megegyeznek az adott osztály feltételeivel.

 

NEMZETKÖZI RÖPVERSENYEK

 

23. A magyar röptető sportunk fejlesztése és népszerűsítése érdekében a szomszédos országokkal nemzetközi versenyeket rendezünk. A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének vezetősége a Röpgalamb Szakosztályának ez irányú törekvéseit támogatja és a Röpgalamb Szakosztály vezetősége javaslata alapján azokat engedélyezi. A versenyrendező bizottság a nemzetközi röpversenyek résztvevőit a Champion és az országos döntő versenyek helyezései alapján saját hatáskörében jelöli ki.

Az Emlékversenyen és a röpszakosztály által rendezett nemzetközi versenyen elért standard eredmények a minősítésbe beszámítanak.

 

24. Ellenőrzés

 

A Röpgalamb Szakosztály elnöke felhatalmazza az elnökség tagjait, a mindenkori versenybizottság tagjait, hogy az országos röpversenyeken bármikor verseny ellenőri tevékenységet ellássanak. Az ellenőr köteles ellenőrizni, hogy a bírálók és a versenyzők betartják-e a röpverseny szabályzatban foglaltakat. Az ellenőr észrevételeit, érkezésének és távozásának időpontját a jegyzőkönyv hátoldalán tüntetik fel. Az ellenőr által aláírt jegyzőkönyvet hibás kitöltés esetén is be kell küldeni.

Köteles az ellenőr a versenybizottságnak jelentést tenni a látottakról, a bírálók működéséről, a verseny lefolyásáról, az esetleges észlelt hiányosságokról. A versenyrendező bizottság egyezteti a bírálók által kiállított jegyzőkönyv adatait az ellenőr jelentésével. Szabálytalanság vagy súlyos mulasztás esetén – indokoltan – kizáró döntést is hozhat.

 

25. Bánatpénz

 

Ha a kijelölt versenyzőnél a bírálók nem jelennek meg, a versenyből kiesik, de a bírálót küldő egyesület köteles a mindenkori nevezési díjat, plusz ötezer Ft bánatpénzt megfizetni. Amennyiben a vétkes egyesület a bánatpénzt nem fizeti meg, versenyzési joga mindaddig szünetel, amíg azt meg nem fizette. A késve érkezett vagy meg nem jelent bírálótól a következő évben nem fogadunk el nevezést.

 

26. Óvás

 

Az írásban beadott és bizonyítékokkal alátámasztott óvás határideje a kiértékeléstől számított 14. nap. Az óvás az Országos Röpgalamb Szakosztály címére, ajánlott levélben küldendő. Az óvást a versenybizottság 30 napon belül köteles kivizsgálni és arról döntést hozni. Az óvással egy időben az óvást bejelentő háromezer Ft-ot köteles befizetni mint óvási díjat, mely összeget csak abban az esetben küldi vissza a versenybizottság, ha az óvást indokoltnak minősítette. Az óvás tárgyalásakor az érdekelt felek nem vehetnek részt a bizottságban még akkor sem, ha a vezetőségnek vagy a versenybizottságnak egyébként tagjai. Akár a versenyző, akár az óvást tevő felelőssége bizonyított, az eltiltást jelent a vétkesnek két évre mindennemű versenyzéstől.

Azon sporttársak, akik az óvás lehetőségével nem élnek, de más sporttársak eredményeit rosszhiszeműen bírálják, ellenségeskedést szítanak vagy felbujtóként tevékenykednek, ugyanolyan büntetésben részesülnek, mint az a versenyző, aki a versenyszabályzat ellen vét. Az eltiltás 1-től 2 évig terjedő mindennemű versenyzéstől való eltiltás.

 

27. Helyezések megállapítása

 

A szerzett pontok alapján történik olyanképpen, hogy a rangsor élére csoportonként illetve osztályonként a standardot elért röpcsapatok kerüljenek. A hármas csapatverseny helyezések az egyéni röpverseny döntőjében elért eredmények alapján nyernek megállapítást. A csapatverseny legjobbja az az egyesület, melynél a helyezési számok összeadásánál a legalacsonyabb pontszámot kapjuk.

Példa:

Y egyesület versenyzői 2+4+5 helyezést értek el = 11 pont

X egyesület versenyzői 1+3+6 helyezést értek el = 10 pont

A csapatgyőztes egyesületek a tiszteletdíjon felül a csapattagok részére egy-egy oklevelet kapnak.

 

28. Abszolút győztes kiértékelése

 

Az abszolút győztességet az országos döntő öreg és fiatal galambok, valamint az Emlékverseny döntőin az összevont pontszámból értékeljük. A kiértékeléshez minden osztályban 2 illetve 3 versenyből legalább egy standard eredmény szükséges. Abban az esetben, ha a 2 illetve 3 versenyen elért eredmény pontszáma kevesebb, mint valamelyik döntőben elért egy bajnoki eredmény, abszolút győztes cím nem adható. Az első helyezett részére az országos Röpgalamb Szakosztály vezetősége tiszteletdíjat és oklevelet ad ki.

 

29. A díjazások a befolyt nevezési díjakból és a szövetségi versenyalapból történik, azon összegből, amely a röpverseny lebonyolításával kapcsolatos költségek kifizetése után rendelkezésre állnak. Az egyes csoportokra eső díjazásra fordított összeget a nevezések arányában kell felosztani. A szövetség vezetősége az I. csoport „A" osztályában a Champion versenyt tekinti az országos versenyek legmagasabb szintű egyéni megmérettetésnek. Ennek megfelelően a díjazása is a legmagasabb értékűnek kell lennie.

 

30. Díjkiosztó

 

A díjkiosztót az Országos Röpgalamb Szakosztály saját hatáskörében rendezi, vagy rendezteti.

 

31. Ezen országos röpverseny szabályzat az előző szabályzat félreérthető pontjait hivatott egyértelműsíteni, jelentősebb változtatás nélkül.

Az Országos Röpgalamb Szakosztály vezetése a széleskörű tagság véleményének figyelembevételével 5 évi időtartamra állította össze a szabálymódosító bizottság tagjaival és javasolja elfogadását a Szövetség Elnöksége felé (elnökségi ülés).

 

A Szabálymódosító Bizottság tagjai:

 

-         Rácz Sándor

-         Diós György

-         Szép Albert

-         Hervai Miklós

-         Rakita Imre

-         Kopasz János

-         Farkas László

-         Burián József

-         Eichardt Ferenc

 

Beterjesztve az MGKSZ elnöksége felé 2004. áprilisban, módosítva 2008. márciusban

 
Hungary
 
Üdvözlet

(Katt a képre)

 
Számláló
Indulás: 2007-11-13
 
Óra
 
Vendégváró
 
Naptár
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Névnapok

 
Könyv ajánló

(katt a képre)

 
Weblap fordító
 

A lap látogatói

 (Katt a képre)

 
Modena standard

(katt a képre)

 
Mondain Standard

(katt a képre)

 
Texán standard

(katt a képre)

 
Nemzetközi látogatók

free counters

 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!